Blogi

Tähän blogiin kootaan Lapin nuorten MOP -hankkeen tiimoilta tulleita kirjoituksia. Aiheet käsittelevät hankkeen puitteissa tehtyjä toimintoja ja tapahtumia. Blogikirjoitusten julkaisemisesta päättää toimituskunta, johon kuuluvat:

Eeva Sinisalo-Juha, Yliopettaja, Humak

Regina Pesonen, Suunnittelija, Humak

Jaana Karjalainen, Asiantuntija, Humak

 

Blogikirjoitukset lähetetään ensin sähköpostilla toimituskunnan kaikille jäsenille. Toimituskunta siirtää tekstin suoraan blogiin tai pyytää siihen täydennyksiä.

 

SUUNTANA TULEVAISUUS -BLOGI:

Lapin nuorten monialaisten ohjaus- ja palveluverkoston koordinaatiohanke (MOP-hanke, ESR)  tukee nuoria siirtymävaiheissa yläkoulusta toiselle asteelle ja toiselta asteelta työelämään. Hankkeen tukimuotoina ovat kuntien monialaisten verkostojen kehittäminen, seminaarit koko maakunnan tasolla ja nuorten kohtaaminen heille siirtymävaiheissa tärkeiden asioiden parissa. MOP-hankkeen  hankekuntia on pohjoiset rajakunnat Enontekiö, Muonio, Ylitornio ja Savukoski. Näissä kunnissa on kevään aikana järjestetty koulupäivän aikana tulevaisuuteen suuntava päivä, johon   kaikki yhdeksännen luokan oppilaat ja osa lukiolaisista ja ammattiopiskelijoista on osallistunut.  Teemoina ovat olleet opiskelu,  asuminen, työelämä, arjenhallinta ja vapaa-aika sekä  hyvinvointi. Enontekiöllä koulutapahtuman ovat korvanneet ysi- ja amisillat.

Muonion tapahtuma pidettiin 29.3.2017 ja se oli jatko-opiskelu ja –työelämäpainotteinen. Yhteistyökumppaneina päivän järjestelyissä olivat mukana nuoriso- ja koulutoimen lisäksi  ammattiopisto Lappia. Myös Humak, Lapin ammattikorkeakoulu  ja Ski College esittäytyivät nuorille niin ständillä kuin tietoiskuissa. Tapahtumassa  oli myös alueen työnantajia, kehittäjiä ja Lapin TE-toimiston nuorten palvelut. Lappilainen Talonpoika Lalli räppäsi päivää eteenpäin ja varmisti hyvän ja iloisen tunnelman.  Päivä rakentui vapaiden kohtaamisten varaan ja tämä näkyi ilmapiirissä; nuoret hakeutuivat keskusteluihin ryhminä ja yksittäin aktiivisesti.

Seuraavana päivänä MOP-tapahtuma oli itärajalla Savukosken Helppi-Miitissä. Savukosken tapahtuman painotus oli nuoren hyvinvoinnin tukemisessa, liikennekasvatuksessa ja arjen taitojen kehittämisessa. Mukana päivässä oli mm. Liikenneturva, Martat, SPR, Rikosuhripäivystys RIKU, ja maailman ensimmäinen virtuaali Yeesi-tapahtuma. Nuorten mielenterveysyhdistys Yeesistä Vilma Mankonen ja vapaaehtoiset nuoret tuottivat savukoskelaisille koululaisille toiminnallisen mielen hyvinvointiin liittyvän tunnin. TE-toimiston nuorten palvelut olivat paikalla myöskin, lisäksi mukana oli paikallinen hanke KorvatunturinMaa ja kirjastossa toteutettiin Sanataidepaja.  Päivän aikana hypättiin myös Suomi 100-hyppyjä (jäi valitettavasti vähän vajaaksi) ja kuunneltiin Talonpoika Lallia.

Kevään viimeinen koulutapahtuma pidettiin Ylitorniolla 24.5.2017. Se oli suunnattu vain yhdeksäsluokkalaisille ja erityisenä tavoitteena oli tukea nuoren toisen asteen opintojen alkua mahdollisesti toisella paikkakunnalla sekä valmistautumista tulevaan työelämään ja aikuisuuteen. Ylitorniolla ei ammatillista toisen asteen koulutusta ole, vaan nuoret siirtyvät opintoihin joko Tornioon tai Rovaniemelle. Näiltä paikkakunnilta olikin mukana joko fyysisesti tai verkon kautta opinto-ohjaaja ja asuntolaohjaajia kertomassa tulevista opinnoista ja asuntolaelämästä. Myös TE-toimiston nuorten palvelut ja Rovaniemen Ohjaamo olivat mukana virtuaalisina.  Meri-Lapin Seta esitteli omaa toimintaansa ja herätteli keskustelua seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin suhtautumisesta.   Alkkulan maa- ja kotitalousnaiset valmistivat nuorten kanssa helppoja, terveellisiä aterioita. Mukana oli myös paikallinen yrittäjä kertomassa omasta yritystoiminnastaan ja tuomassa työnantajan näkökulmaa päivään.

Palautteiden mukaisesti nuoret tarvitsevat näitä tapahtumia. He haluavat, että aikuiset tulevat kouluihin ja oppilaitoksiin heidän omiin ympäristöihinsä kertomaan mm. siirtymävaiheista ja niihin liittyvistä asioista. Pienillä satsauksilla saadaan kunnassa suora yhteys nuorten elämään ja tietoa välitetyksi nuorille monimuotoisesti. Toisaalta nuoret tavataan näissä tilaisuuksissa kasvokkain ja heiltä saadaan myös suoraa viestiä siitä, mitä tukea kussakin kunnassa nivelvaiheessa elävä nuori tarvitsee.  Lapin pieniin kuntiin nämä koululaistapahtumat soveltuvat erinomaisesti, koska virtuaalisin keinoin myös muualta tuotettavat nuorten palvelut ja tieto niistä on saavutettavissa. Kehittämistä tässä toki on, niin tekniikan kuin verkkoon soveltuvien menetelmien osalta. MOP on kehittämishanke ja tekee yhteistyötä palveluiden tuottajien kanssa myös tässä asiassa. Myös tapahtumat kehittyvät vuosi vuodelta.  Isot kiitokset kaikille kevään tapahtumiin osallistuneille ja niitä tuottaneille!

Teksti: Regina Pesonen, suunnittelija, Humanistinen ammattikorkeakoulu, julkaisupäivä 5.6.2017

Uutiset